Windows

Program dla systemów z rodziny Windows to po prostu pakiet binarny z nakładką graficzną w jednym pliku wykonywalnym. Większość funkcji serwera Icecast2 jest dostępna w wersji dla systemów Win32.

Zakładka Server Status

Można wyróżnić dwa rodzaje statystyk: statystyki globalne i statystyki pojedynczego strumienia. Globalne statystyki serwera odnoszą się do wszystkich strumieni; statystyki pojedynczego źródła – tylko do jednego.

Przykłady globalnych statystyk:

  • Liczba podłączonych źródeł
  • Liczba prób połączeń źródeł z serwerem
  • Całkowita ilość prób nawiązania połączenia z serwerem

Zakładka Server Status domyślnie wyświetla globalne statystyki serwera. Dodatkowo można zdefiniować wyświetlanie innych parametrów. W zamierzeniu ma to ułatwić kontrolę działania serwera. Dodatkowe informacje jak dodać parametr wyświetlany pod tą zakładką, znajdują się kilka akapitów niżej.

Dodawanie parametrów do okna tytułu

Dowolny parametr zwracany w statystykach może być wyświetlany w pasku tytułu okna serwera. Może to być kolejne ułatwienie kontroli działania serwera. Aby uaktywnić ten parametr, należy kliknąć *kontekstowym* klawiszem myszy i wybrać odpowiednią pozycję:

icecast_win32_windowtitle.jpg

Usuwanie dodatkowych parametrów z zakładki Server Status

Aby usunąć dodatkowy parametr dodany do wyświetlania pod zakładką Server Status, nalezy kliknąć żądaną pozycję *kontekstowym* klawiszem myszy i wybrać Delete from Global Stats. Informacja zostanie usunięta ze spisu statystyk globalnych, ale będzie nadal dostępna pod drugą zakładką.

Edycja pliku konfiguracyjnego

Zmian w pliku konfiguracyjnym serwera można dokonać tylko, gdy serwer jest zatrzymany. W celu jego edycji należy wybrać pozycję Edit Configuration z menu Configuration.

Dodatkowe statystyki

Pod zakładką są wyświetlane wszystkie podłączone źródła i związane z nimi statystyki. Każdy aktywny mountpoint jest wyświetlany w lewym panelu okna, natomiast wszystkie statystyki dotyczące zaznaczonego strumienia – po prawej.

icecast_win32_main.jpg
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License