Statystyki

Wprowadzenie

Ten rozdział zawiera informacje o dostępnych statystykach serwera. Poniżej został przedstawiony plik XML, każda jego wartość jest tutaj opisana.

<?xml version="1.0"?>
<icestats>
  <client_connections>13</client_connections>
  <connections>14</connections>
  <source_connections>1</source_connections>
  <sources>1</sources>
  <source mount="/test.ogg">
   <artist></artist>
   <audio_info>ice-samplerate=32000;ice-bitrate=Quality -1;ice-channels=1</audio_info>
   <ice-bitrate>Quality -1</ice-bitrate>
   <ice-channels>1</ice-channels>
   <ice-samplerate>32000</ice-samplerate>
   <listeners>0</listeners>
   <public>0</public>
   <title></title>
   <type>Ogg Vorbis</type>
  </source>
</icestats>

Statystyki ogólne


client-connections
Połączenia klilentów – najprościej ujmując wszystko, co nie nadaje sygnału. Do zbioru klientów zalicza się odbiorców, żądania funkcji administracyjnych, żądania plików.


source-connections
Liczba połączeń oprogramowania nadawczego (źródła) od ostatniego uruchomienia serwera.


connections
Całkowita liczba połączeń z uwzględniem zarówno źródeł, jak i odbiorców.


sources
Liczba obecnie podłączonych źródeł.
Statystyki konkretnego strumienia


artist
Wykonawca obecnie transmitowanego utworu (dane wysyłane przez klienta źródłowego).


title
Tytuł obecnie transmitowanego utworu (dane wysyłane przez klienta źródłowego).


audio-info
Informacje o parametrach bitrate/częstotliwości/jakości strumienia (dane wysyłane przez klienta źródłowego). Używane również dla potrzeb katalogów publicznych.


ice-bitrate
ice-samplerate
ice-channels
Rozdzielone informacje o wskaźnikach bitrate/częstotliwości/jakości strumienia (dane wysyłane przez klienta źródłowego).


listeners
Liczba obecnie podłączonych odbiorców.


public
Flaga wskazująca, czy dany mountpoint jest uwzględniany w katalogach publicznych (ustalana przez klienta źródłowego).


type
Rodzaj strumienia (np. MP3, Ogg, AAC).

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License