Katalogi

Wprowadzenie

Katalog publiczny (ang. YP, Yellow Pages) to lista strumieni dostępna w jednym miejscu. W ramach projektu Icecast został uruchomiony serwer katalogujący, znajdujący się pod adresem http://dir.xiph.org. Obecnie strumienie serwerów Icecast mogą być umieszczone tylko w zgodnych katalogach. Nie ma możliwości umieszczenia strumieni serwera Icecast w katalogu SHOUTcast.

Domyślnie w pliku konfiguracyjnym wyszczególnione są oficjalnie dostępne serwery katalogowe Icecast. Umieszczenie strumienia w takim katalogu sprowadza się do zdefiniowania odpowiednich parametrów w konfiguracji serwera i klienta nadawczego.

Konfigurowanie serwera do obsługi katalogów

Przede wszystkim, serwer Icecast musi zostać skompilowany z odpowiednią biblioteką. Jeśli w systemie jest zainstalowana biblioteka libcurl, obsługa katalogów jest włączona. Jeśli biblioteka nie została wykryta w trakcie kompilacji, obsługa katalogów publicznych będzie nieaktywna.

Jeśli Icecast został skomplilowany z obsługą katalogów, poniższe parametry powinny być wykorzystywane do ich obsługi:

<directory>
   <yp-url-timeout>15</yp-url-timeout>
   <yp-url>http://dir.xiph.org/cgi-bin/yp-cgi</yp-url>
</directory>

Można zdefiniować więcej niż jedną sekcję <directory />, dzięki czemu można włączyć obsługę więcej niż jednego katalogu.

Konfiguracja oprogramowania nadawczego

Zazwyczaj jest to opisane w dokumentacji programu. Klient źródłowy musi dostarczyć nagłówek HTTP ice-public:1 w trakcie przyłączenia, aby strumień był publiczny.

Jeśli strumień jest uwzględniony w katalogu, dostępne będą dodatkowe statystyki, takie jak last-touch (zapytanie serwera katalogującego o obecność serwera Icecast w sieci), currently-playing, etc.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License